dəyişdirmə

dəyişdirmə
«Dəyişdirmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əyişdirməx’ — (Oğuz) isti suyu soyutmaq və ya soyuq suyu qızdırmaq. – Hə, bu çayı əyişdir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dəyişdirmək — f. 1. Bir şeyi verib əvəzinə başqa bir şey almaq; mübadilə etmək. Mal dəyişdirmək. Bir şeyi başqa şeyə dəyişdirmək. 2. Bir şeyi buraxıb, yenisini, başqasını işlətmək, təzələmək. Otağın bütün mebelini dəyişdirmək. // Bir şeyi başqası ilə əvəz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerdəyişdirmə — 1. Bax yerdəyişmə 1 ci mənada. 2. Bir şeyi bir yerdən götürüb başqa yerə qoyma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişdirtmək — icb. Dəyişdirməyə məcbur etmək, dəyişdirməsinə nail olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döngələmək — (Şamaxı, Şəki) sözündən qaçmaq, sözünü dəyişdirmək. – Demisən, demisən, dayi niyə sözüvi döngəliyirsən? (Şamaxı); – Əvvəlcə söz vermişdi, sora döngələdi (Şəki) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gürvə — (Quba) 1. külbə (təndirdə) 2. evin havasını dəyişdirmək üçün divarda düzəldilən xüsusi yer, yelçəkər. – Gürvə təndirdə də ular, piçdə də ular …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tüləməy — (Şamaxı) tükünü dəyişdirmək, tükünü tökmək. – Toyuğumuz tüləyənnən so:ra başqa rəy tüy gətirdi (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tülənmağ — (Xaçmaz, Quba) tükünü dəyişdirmək, tükünü tökmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • istibdal — ə. dəyişdirmə, dəyişiklik, təbəddülat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”